Åben Anonym Ungerådgivning:

Vi har sommerlukket 9. juli - 5. august

 
Åben Anonym Ungerådgivning er et tilbud til børn, unge og familier om åben anonym rådgivning i Hillerød kommune. 
 
Du bestemmer altså selv om du vil oplyse navn og adresse.
Du bestemmer selv, hvor meget du vil fortælle.
 
Du kan få hjælp til at dele dine bekymringer og de problemer du har.
 
Vi tilbyder: 1-2 samtaler af 1 times varighed til unge og familier med børn/ unge i alderen 13-23 år.
 
Hvem kan henvende sig?
- børn
- unge
- voksne

For hvem?

Åben Anonym Ungerådgivnig er for unge mellem 13 og 23 år, som har brug for at tale med en voksen.
 
Nogle unge vil gerne snakke om skolen og uddannelse, andre om hjemmet, kammerater, kriminalitet, ensomhed, kærester, sex, venner, fremtid, og helt andre ting.
 
Du bestemmer hvad vi skal snakke om!
 
Og det er frivilligt! Og anonymt!

Åbningstider:

Vi holder sommerferie U28-31, 9. juli - 5. august! 

Du henvender dig til os pr. telefon, SMS eller mail! Det er kun muligt at møde op i Ungerådgivningen hvis du allerede har en aftale med os! OBS Vi er lukket på helligdage, samt mellem jul og nytår!
 
Telefonisk: 7232 5550
SMS: 7232 5550
Åbningstider: man-tors kl 12-17

Børn/ unge:

Eksempler på problemstillinger:
 • mine forældre vil bestemme alt
 • mine forældre er utilfredse med mine venner
 • det er svært at finde venner
 • mine forældre skal skilles
 • det er svært ikke at have nogen voksne at snakke problemer med
 • det er svært at føle sig ensom
 • jeg ryger meget hash
 • jeg er udsat for vold og trusler
 • jeg skærer i mig selv
 • udsat for sexuelle overgreb

Familien:

Eksempler på problemstillinger:
 • Jeg er bekymret for mit barn/ ung
 • Jeg oplever afvigende adfærdsmønstre hos mit barn
 • Vi har vanskeligheder i hjemmet
 
 
Åben Anonym Ungerådgivning | Hillerød Kommune  | Tlf.: 7232 5550 | ung3400@hillerod.dk